20 Th4

Nếu mua bát, hãy úp ngược bát lên một mặt phẳng hay úp ngược chúng vào nhau để xem độ tròn méo như thế nào. Nếu đồ vật được tạo tròn trĩnh, cân đối thì úp khi xuống sẽ không thấy cong lệch.

Khi mua, dùng ngón tay trỏ gõ lên đồ sứ, nếu nghe thấy tiếng kêu coong coong như tiếng kim loại thì là đồ tốt.

Nếu nghe tiếng kêu đục và nặng thì đó là đồ chất lượng kém, có thể có gợn, rạn nứt nào đó mà bạn chưa nhìn ra.

Nếu mua bát, hãy úp ngược bát lên một mặt phẳng hay úp ngược chúng vào nhau để xem độ tròn méo như thế nào. Nếu đồ vật được tạo tròn trĩnh, cân đối thì úp khi xuống sẽ không thấy cong lệch.

Leave a comment